Auditoría & Co


Montserrat Sagarra Fitó és membre del Roac nº 12236 i de la corporació REA-REGA.En l’ auditoria de comptes preferents els seus àmbits són les entitats sense afany de lucre com: associacions i fundacions i entitats economia productiva com: les cooperatives i les empreses pimes.En l’ auditoria de les revisions de comptes justificatives els seus àmbits són les subvencions de finançadors privats o públics tant nacionals com internacionals.Les revisions de comptes justificatives o auditories per subvencions publiques de Catalunya, d’ Espanya i de l’ Unió Europea. • Area de Negocio
 • Actuaciones Periciales
 • Asesoría Fiscal
 • Auditoría Control Interno
 • Auditoría de cuentas anuales individuales y consolidadas
 • Auditoría de Entidades sin ánimo de lucro
 • Auditoría de Gestión
 • Auditoría de Reports
 • Auditoría de Subvenciones
 • Auditoría Financiera
 • Auditoría General
 • Auditoría Operativa
 • Auditoría Proyectos Europeos e Internacionales
 • Auditoría Sector Público
 • Certificación de hechos concretos
 • Compra Venta Sociedades – Due Diligence
 • Estados Financieros bajo IFRS, US, GAAP
 • Forensic
 • Fusiones y Adquisiciones
 • Informes Especiales Órganos Reguladores
 • Normas Internacionales NIC, NIIF
 • Outsourcing
 • Reestructuraciones Empresariales
 • Responsabilidad Social Empresarial
 • Revisión Limitada
 • Valoración de Empresas y Tasación de Activos
Headquarter
Provença, 271, pral. 2ª
Barcelona, Barcelona 08008 , ES
T: +34 630053580
Oficina
Provença, 271 – pral. 2ª
Barcelona, Barcelona 08007 , ES
T: +34 630053580


Montserrat Sagarra


Àmbit de l’ auditoria:1.Auditories de comptes per pimes 2.Auditories de comptes per associacions i fundacions tant àmbit Català com Espanyol. 3.Revisions comptes justificatives per subvencions privades com Fundació Obra Social La Caixa, Wikipedia. 4.Revisions comptes justificatives per subvencions publiques àmbit estatal i de sistemes per operacions exteriors en programes de l’ AECID i de la DG Cooperació de l’ Unió Europea. 5.Auditories d’ indicadors de transparència i bon govern per ONG.Àmbit de l’ economia d’ empresa:1.Administradora Concursal. 2.Anàlisis i diagnòstic econòmic, financer i social per entitats. 3.Experta U.E. avaluació de projectes programa Horitzó 2020 de l’ Unió Europea. 4.Economista forense en actuacions judicials: Peritatges i Auditories pel Registre Mercantil. 5.Experta en prevenció del blanqueig de capital i F.T. pel Sepblac. 6.Mediadora civil i mercantil


La missió és facilitar una diagnosi econòmica i social a les empreses i les entitats basat en un sistema d’ informació i reporting, que permeti generar confiança amb els grups d’ interès i a tota la cadena de valor.La visió és la promoció del diàleg social en l’ empresa o entitat, facilitar el coneixement econòmic i financer a la plantilla. Un anàlisi adequat de la situació de l’ empresa o entitat garanteix el compromís, permet aconseguir empatia i garantir confiança en futur.

Montserrat Sagarra Fitó